Omtrent alder voksen

Å, ja da!

Jeg har spennende prosjekter på gang.

MOREN SEM